Iphone 6 mobilskal for president

Det stora valet närmar sig och kandidaterna marknadsför sig ivrigt. Inte kan de tro att deras största rival kommer att vara ett iphone 6 mobilskal. Det tror nog ingen annan heller, allra minst iphone 6 mobilskalet själv. Det går i genom sina dagar som det alltid gör, med sin kompis telefonen, i fickan på någon som inte tänker alltför mycket på att denne äger ett iphone 6 mobilskal.

Men genom en märklig slump kommer just detta mobilskal till iphone 6 upp på en affisch nere på stan. Någon har tryckt upp den, kanske som ett skämt, kanske i ett försök att göra en politisk kommentar. Helt säkert är det inte allvarligt menat att ett iphone 6 mobilskal ska bli president, för hur skulle det kunna sköta den stora uppgiften.

Ryktet sprider sig, om den nya kandidaten, ett iphone 6 mobilskal. Tidningarna skriver om denna uppstickare och debatten går het. Är det ens tillåtet för ett iphone 6 mobilskal att ställa upp i ett val på det här viset frågar sig motståndarna. Men sakta samlas ett stöd för iphone 6 mobilskalet, de desillusionerade väljarna vill ha något annorlunda, något som kan leda till en stor förändring. Kan ett iphone 6 mobilskal vara svaret på deras förvirrade jakt på en kandidat som kan representera dem?

På valdagen är deltagandet stort, mycket större än väntat. Valsedlarna räknas och det känns som om det tar för evigt. Iphone 6 mobilskalet väntar otåligt med alla andra. Det har inte hållit ett enda tal eller träffat mer än några få väljare, men opinionsmätningarna har visat ett stadigt ökande stöd för att detta mobilskal för iphone 6 ska bli president.

Slutligen kommer samtalet som iphone 6 mobilskalet väntat på, och valresultatet publiceras. Vinnaren har ett tydligt försprång, och det är ju iphone 6 mobilskalet som tagit hem segern. På något underligt sätt har denna kupp, som motståndarna kallar det, genomförts. För första gången i historien har ett iphone 6 mobilskal blivit president. Segertalet är relativt fåordigt, men massorna jublar. Iphone 6 mobilskalet är redo för sin nya uppgift.

Warehousing in Los Angeles

I spent a fair amount of my time in the U.S. on working in warehousing, in Los Angeles. How that happened is pretty interesting. Do you want to hear the story? Good, because I’m telling you anyways.

So, I was living in NY for the first 3 years. I loved everything about it apart from the costs. Jesus Christ, it’s expensive to live there. Especially of course if you want to live in Manhattan. Anyways. I was working close to Central Park, at an office, for about a year before moving to work in warehousing in Los Angeles. I always went to the park after work and just like any other day, I bought a coffee and I sat down to watch people and dogs. Mostly dogs to be honest. A golden retriever walks by and it’s one of the most beautiful dogs I’ve ever seen. I don’t even notice the owner until she says hi to me.

I look up and see Stacy, a girl that I used to live with when I moved to the U.S. She sits down and tells me that she lives in Los Angeles and works in Warehousing. I didn’t even know what that meant. She explained briefly what warehousing was and gave me some info on Los Angeles. A city that I had never been in but that I’ve wanted to go to forever. She says that it’s great. Both Los Angeles and working in warehousing. She said that she moved because of her boyfriend and that they just bought a place over there. Apparently, it also pays pretty well to work in warehousing in Los Angeles.

Stacy tells me that they have job opening at the moment. She says that she could help me find a place in Los Angeles if I come there and start working in warehousing. I was shocked, to be honest. This was not happening. It just couldn’t. I said I had to think about it, and so I did for a brief second when we said goodbye to each other. After about 1,5 minute, I turned around and went back to her. Warehousing Los Angeles was too tempting to say no to, and I haven’t turned around again since.